Tưng bừng khuyến mãi vàng với thiết bị vệ sinh inax chính hãng( Phần 1)

| | 260 Lượt xem | Bình luận

Bạn là người nội trợ đảm đang? Bạn đang sửa nhà vệ sinh hay có nhu cầu xây mới mà chưa chọn được hãng sản phẩm nào giá cả phải chăng mà chất lượng tuyệt hảo? Hãy lựa chọn thiết bị vệ sinh inax, thiết nghĩ....

Bạn là người nội trợ đảm đang? Bạn đang sửa nhà vệ sinh hay có nhu cầu xây mới mà chưa chọn được hãng sản phẩm nào giá cả phải chăng mà chất lượng tuyệt hảo? Hãy lựa chọn thiết bị vệ sinh inax, thiết nghĩ, đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho phòng tắm nhà bạn.

Cụ thể chương trình khuyến mãi như sau:

Địa điểm: 88 Thượng Đình Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: từ nay đến hết 29/2/2016

Mặt hàng giảm giá:

Khuyến mãi thiết bị vệ sinh inax khi mua theo bộ với giá cực ưu đãi

Nhóm khuyến mãi 1:

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V chỉ với giá 2.360.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 4.875.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.995.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 4.715.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.840.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-282V + xịt CFV-102A chỉ với giá 2.580.000đ

Nhóm khuyến mãi 2:

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V chỉ với giá 2.450.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 4.965.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.085.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 4805.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.930.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-284V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 2.670.000đ

Nhóm khuyến mãi 3:

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V chỉ với giá 2.500.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.015.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.135.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 4855.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 4.980.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-306VT+ chậu lavabo L-285V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 2.720.000đ

Nhóm khuyến mãi  4:

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V chỉ với giá 2.880.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.395.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.515.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 5.235.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.360.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 3.100.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-284V + xịt CFV-102M  chỉ với giá 3.175.000đ

Nhóm khuyến mãi  5:

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V chỉ với giá 2.930.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.445.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.565.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 5.285.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.410.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 3.150.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-285V + xịt CFV-102M  chỉ với giá 3.225.000đ

Nhóm khuyến mãi  6:

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V chỉ với giá 3.160.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S chỉ với giá 5.675.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1101S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.795.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103Schỉ với giá 5.515.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + vòi chậu LFV-1102S-1 + sen tắm BFV-1103S-4C chỉ với giá 5.640.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + xịt CFV-102A  chỉ với giá 3.380.000đ

Mua 1 bộ bàn cầu C-504VTN + chậu lavabo L-288V + xịt CFV-102M  chỉ với giá 3.830.000đ